Termeni și condiții

Termenii și Condiții de Utilizare a Platformei Profaidkit.ro

Vizitarea şi utilizarea site-ului Profaidkit.ro se pot face numai dacă sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Accesul site-ului și/sau utilizarea oricărei funcționalități a paginii Profaidkit.ro reprezintă acordul și asumarea dvs. de a respecta în integralitate Termenii și Condițiile.

Website-ul Profaidkit.ro (denumit în continuare „Platforma” sau „Profaidkit.ro”) este deținut și operat de Profaidkit.ro, persoană juridică de naționalitate romană, având sediul social în Profaidkit.ro, număr de ordine în Registrul Comerțului Profaidkit.ro, cod unic de înregistrare fiscală Profaidkit.ro număr de telefon Profaidkit.ro și adresa de e-mail (denumită în continuare „Profaidkit.ro”).

Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ale Platformei (astfel cum este definită mai jos) de către persoanele care accesează această Platformă (denumit în continuare „Termenii și Condițiile”).

Materialele și informațiile prezentate pe această Platformă sunt concepute având în vedere situații standard. Din acest motiv, înainte de a le aplica la situația dvs. particulară orice informații puse la dispoziție de Profaidkit.ro, este necesar să cereți părerea unui specialist relevant activității dumneavoastră.

Prin urmare, Profaidkit.ro nu este răspunzătoare în nicio măsura, pentru niciun prejudiciu, de orice natură ar fi acesta, legat de sau rezultat din (i) folosirea articolelor, materialelor, informațiilor sau a oricăror altor date disponibile pe sau făcute disponibile prin Platforma, respectiv cuprinse în newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau in orice alt produs care este realizat sau pus la dispoziție de Profaidkit.ro, direct sau indirect, indiferent de mijloc, digital sau fizic.

Profaidkit.ro este o platformă care oferă cursuri audio-vizuale de Profaidkit.ro, produse digitale Profaidkit.ro

Profaidkit.ro are dreptul de a determina proiectarea, conținutul, funcționalitatea, disponibilitatea și oportunitatea existenței Platforme, precum și de a alege membrii comunității.

Profaidkit.ro va depune toate eforturile necesare pentru a pune la dispoziție Utilizatorului materiale calitative, actuale și relevante domeniului care face obiectul cursului, fără a avea însă o obligație de rezultat.

Profaidkit.ro își rezervă dreptul de a șterge de pe Platformă orice materialele care nu mai prezintă interes pentru public, care necesită o actualizare sau pe care Profaidkit.ro le consideră neoportune sau nepotrivite.

Înaintea ștergerii integrale a unui curs, Profaidkit.ro va comunica celor înregistrați la respectivul curs acest aspect prin intermediul canalelor de comunicare email și va oferi o perioadă de grație de minim 30 de zile de la prima comunicare și până la eliminarea conținutului în cauză. La expirarea termenului menționat, materialul de curs va fi șters/eliminat, Platforma nefiind obligată să-l re-posteze sau să-l furnizeze, din nou, pentru acces.

Atunci când consideră oportun, Platforma își rezervă dreptul de a înlocui sau actualiza materialele încărcate pe site, care pot fi sau nu parte într-un curs.

Definiții

Conținutul înseamnă orice articole, imagini foto si/sau video, denumiri si orice alte date disponibile pe sau prin Platformă respectiv conținute în newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau in orice alt produs care este realizat sau pus la dispoziție de Platformă.

Utilizator înseamnă orice persoana care accesează Platformă și/sau utilizează în orice mod materialele, informațiile sau orice alte date disponibile pe sau prin Platformă, respectiv conținute in newsletter-ele noastre, pe paginile noastre de socializare sau în orice alt produs care este realizat sau pus la dispoziție de Platformă.

Platforma

Cont

https://www.profaidkit.ro/contul-meu/profilul-meu 

Secțiunea din Platformă creată ca urmare a înregistrării unui Utilizator (prin nume de utilizator, parolă și alte date solicitate la momentul înrolării), care conține informații despre Utilizator și ii permite acestuia înrolarea la cursuri.

Produsul

Orice material cu conținut digital, inclusiv, dar nefiind limitat la: E-books, conținut video, audio-video, audio, foto, conținut digital scris sau instrucțiuni de utilizare a oricăror astfel de produse.

Contul Dumneavoastră

Pentru a putea avea acces la serviciile și produsele contra-cost oferite de către Profaidkit.ro prin intermediul Platformei, este necesară să vă creați un cont personal pe Platformă. În acest scop, vă rugăm să parcurgeți în mod adecvat pașii necesari în vederea creării Contului.

La înregistrarea Contului pe Platforma și, ulterior, pe toată durata de existență a contului respectiv, aveți următoarele obligații:

 1. Să furnizați date și documente adevărate, exacte și complete, conform formularului de înregistrare pus la dispoziție de Platforma;
 2. Să mențineți și, după caz, să actualizați atunci când situația o cere, datele de înregistrare precum și orice alte date furnizate de https://www.profaidkit.ro astfel încât să fie în permanență adevărate, exacte și complete; Puteți să vă actualizați orice informație direct din contul dumneavoastră de utilizator al Platformei.
 3. Să furnizați la solicitarea Profaidkit.ro orice informații necesare în legătură cu utilizarea Platformei.

În cazul furnizării unor informații care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, https://www.profaidkit.ro are dreptul să suspende contul dumneavoastră. Suspendare Contului se va face cu o notificare prealabilă transmisă Utilizatorului.

Nu permitem cu bună știință persoanelor sub vârsta de 18 ani crearea de Conturi.

Orice accesare a Platformei de către minori direct sau prin intermediul tutorilor/reprezentanților legali se face pe propria răspundere a acestora, din urmă.

Utilizatorul este singura persoană autorizată să utilizeze Contul său, fiind unica parte responsabilă pentru menținerea confidențialității oricărei parole sau număr de cont furnizat de Profaidkit.ro în vederea accesării serviciilor.

Utilizatorul este unica parte responsabilă pentru toate activitățile ce se desfășoară din Contul și cu parolele sale. Profaidkit.ro nu deține controlul asupra utilizării Conturilor și își declină orice responsabilitate fată de activitățile derivate în urma utilizărilor sale. În cazul existenței unor suspiciuni față de utilizarea neautorizată din partea unor terți ale parolelor sau Conturilor, precum și indicii asupra oricăror încălcări ale sistemelor de securitate, Utilizatorul își asumă obligația de a notifica de îndată Profaidkit.ro despre aceste aspecte.

Plata și Facturarea

Prețurile afișate pe Platformă reprezintă prețul final platit de Utilizator.

Prețurile unitare afișate pe site pot fi modificate de către Platformă, fără ca prețul afișat să reprezintă o ofertă unilaterală irevocabilă de a contracta.

Plata se poate face prin oricare dintre următoarele modalități: online, cu cardul bancar, prin transfer bancar sau OP urmând pașii de plată și instrucțiunile de plată oferite cu ocazia efectuării plății.

Profaidkit.ro nu este răspunzătoare pentru procesarea în mod eronat a plății.

Profaidkit.ro nu este răspunzătoare pentru erorile înregistrate prin intermediul sistemului de plată, inclusiv, dar fără a se limita la pierderile pe care le-ați suferi utilizând sistemul de plată cu cardul.

Factura fiscală pentru orice comandă (inclusiv pentru plățile recurente) va putea fi transmisă pe adresa de email introdusă la momentul achiziției.

Dacă selectați un serviciu cu o caracteristică de reînnoire automată („Abonament recurent”), autorizați Profaidkit.ro să vă mențină informațiile despre cont și să încaseze contul respectiv la reînnoirea Serviciului pe care îl alegeți, fără nicio altă acțiune cerută de dvs.

În cazul în care Profaidkit.ro nu poate să vă perceapă contul, Profaidkit.ro pe parcursul a 20 de zile va reîncerca facturarea periodic, o data la 3 zile. După expirarea termenului de 20 de zile și în lipsa unei perceperi reușite a contului Profaidkit.ro va suspenda serviciile oferite către dumneavoastră până la efectuarea plății primite.

Profaidkit.ro poate modifica din când în când prețul abonamentelor recurente și vă va comunica în avans orice modificare a prețului și, dacă este cazul, termenul și modalitate în care puteți cum să acceptați aceste modificări.

Plățile nu sunt rambursabile.

În orice moment și din orice motiv, putem oferi o rambursare, o reducere sau alte contraprestații unora sau tuturor utilizatorilor noștri („credite”). Cuantumul și forma acestor credite și decizia de a le acorda sunt la discreția noastră exclusivă și absolută.

Acordarea de credite într-o singură situație nu vă dă dreptul la credite în viitor pentru cazuri similare și nici nu ne obligă să oferim credite în viitor, în niciun caz.

Dacă v-ați abonat pe site-ul nostru web, puteți anula contactând asistența la adresa Profaidkit.ro sau accesând Setări din contul dvs., selectând Anulare Subscripție, urmând instrucțiunile de pe ecran pentru a continua și anula abonamentul.

Dreptul de retragere

Produsele oferite de Profaidkit.ro prin intermediul Platformei reprezintă conținutul digital care nu este livrat pe un suport material, utilizatorul declarând că are cunoștință de acest aspect și acceptând formatul digital al produsului, care este definit conform art. 2 pct. 11 din Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind

drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii.

Astfel, având în vedere că produsele furnizate reprezintă conținut digital, conform art. 16 lit m) al Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative nu aveți dreptul de a solicita retragere din contractul încheiat cu Profaidkit.ro, și implicit returnarea produselor achiziționate.

Plasarea unei comenzi pe site, prin parcurgerea tuturor pașilor, echivalează cu acordul dumneavoastră prealabil expres de începere a prestării și furnizare a produselor digitale și, totodată, confirmare că ați luat cunoștință că vă pierdeți dreptul legal la retragere, prevăzut de Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii

Securitatea

Nu este permisă utilizarea Platformei în scopul introducerii în mod deliberat de viruși sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la această Platformă, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau baza de date în legătura cu această Platformă. Prin acceptarea Termenilor si Condițiilor vă angajați sa nu atacați acest Site prin intermediul unui atac de blocare a serviciului.

Nerespectarea dispozițiilor din prezenta secțiune va fi raportată autorităților competente, potrivit prevederilor legale aplicabile, în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza Platforma.

Sunt interzise în mod nelimitativ următoarele activități desfășurate prin intermediul Platformei:

 1. defăimarea, abuzul, hărțuirea, urmărirea, amenințarea, lezarea sau încălcarea drepturilor (inclusiv, dar fără a se limita la, drepturile de proprietate intelectuală) a altor persoane;
 2. publicarea, încărcarea, distribuirea sau diseminarea oricărui conținut cu caracter obscen, defăimător sau ilicit;
 3. utilizarea Platformei în scopuri care contravin reglementărilor legale, precum și în orice alt scop care excedă celui stabilit prin acești Termeni și Condiții;
 4. publicarea unor fișiere sau a altor tipuri de materiale informatice care conțin viruși, viermi sau alte programe cu intenția de a distruge sau de a afecta orice sistem sau informație;
 5. promovarea oricăror chestionare, concursuri, jocuri piramidale sau corespondență tip „chain letter”;
 6. publicarea aceluiași conținut în mod repetat (spamming);
 7. restricționarea sau obstrucționarea utilizării Platformei de către orice alte persoane. Insinuarea sau afirmarea faptului că Profaidkit.ro garantează sau susține în orice mod orice afirmații pe care le faceți și/sau orice produse sau servicii furnizate prin intermediul Platformei sau în afara acesteia, în lipsa acordului prealabil manifestat în scris de către Profaidkit.ro;
 8. utilizarea oricăror sisteme manuale sau automatizate în vederea colectării ilicite de date personale, copierii informațiilor sau al indexării serviciilor;
 9. atacarea cibernetică a Platformei, a utilizatorilor înscriși în Platformă, a serverelor și/sau a rețelelor aferente;
 10. afectarea sau încălcarea în orice mod a drepturilor și intereselor legitime ale Profaidkit.ro ;
 11. încărcarea de material cu conținut jignitor, ofensator sau dăunător, indecent, denigrator, pornografic, incluzând în mod nerestrictiv conținut ce pledează în favoarea, instigă sau promovează rasismul, intoleranța religioasă, ura sau agresiunea fizică împotriva altor indivizi sau grupuri de persoane;
 12. publicarea de conținut sau furnizarea accesului la conținuturi ce exploatează minorii în mod abuziv, violent sau sexual;

Profaidkit.ro își rezervă dreptul unilateral de a îndepărta orice conținut ce contravine acestor prevederi, precum și de a bloca accesul la Platformă, respectiv de a refuza prestarea Serviciilor către persoanele care nu respectă prevederile acestor Termeni si Condiții. Blocarea accesului la Platformă și prestarea Serviciilor vor fi precedate de o notificare din partea Profaidkit.ro.

De asemenea, Profaidkit.ro își rezervă dreptul de a se îndrepta împotriva tuturor persoanelor ce sunt vinovate de cauzarea oricăror prejudicii Profaidkit.ro sau Platformei, prin încălcarea obligațiilor cuprinse în acești Termeni și Condiții.

Prejudicii de Imagine provocat Platfomei

Orice prejudiciu de imagine provocat Platformei, prin publicarea unor afirmații defăimătoare, false sau care nu au fost dovedite în mod obiectiv la adresa Platformei în orice mod (inclusiv platforme de social media precum dar fără a se limita la Facebook și Instagram) va atrage răspunderea civilă a persoanelor responsabile, inclusiv obligația de a acoperi toate costurile generate pentru înlăturarea prejudiciului, angajarea de avocați, executori judecătorești, notificarea persoanelor sau orice alt astfel de cost.

Profaidkit.ro dorește cenzurare opiniilor utilizatorilor săi dacă acestea reprezintă o recenzie obiectivă și argumentată.

Reziliere

Prezentului Contract va intra în vigoare la data finalizării introducerii datelor necesare pentru deschiderea contului și va continua până când va fi încetat de Profaidkit.ro sau de Dumneavoastră, conform prevederilor de mai jos.

Puteți să încetați utilizarea Serviciilor noastre prin trimiterea unei notificări prealabile cu termen de 30 de zile, anterior datei încetării efective.

Putem înceta utilizarea de către Dumneavoastră a oricărui Serviciu cu o notificare prealabilă cu 30 de zile.

Putem suspenda sau rezilia prezenților Termeni și Condiții dacă stabilim că:

 1. ați încălcat în mod semnificativ sau în mod repetat prevederile lor și nu ați reușit să remediați încălcarea în termen de 7 zile de la primirea notificării transmise de Profaidkit.ro în acest sens;
 2. contul dumneavoastră este utilizat pentru activități înșelătoare sau frauduloase sau ilegale;

Vă vom notifica cu promptitudine cu privire la orice astfel de reziliere sau suspendare prin e-mail sau mijloace similare care v-au fost trimise individual, indicând motivul și orice opțiuni de recurs, cu excepția cazului în care avem motive să credem că furnizarea acestor informații va împiedica investigarea sau prevenirea activităților înșelătoare, frauduloase sau ilegale.

Încetarea sau suspendarea serviciului nu va avea ca efect stingerea obligațiilor scadente ale dumneavoastră, prezentele prevederi având aplicabilitate și pentru viitor.

Răspundere și Limitări

Profaidkit.ro nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații sau de orice altă natură) care poate să apară direct sau indirect din cauza informațiilor sau conținuturilor incluse sau absente pe Platformă sau a nefuncționării sau funcționarii necorespunzătoare a Platformei.

Profaidkit.ro nu va fi responsabilă pentru nici o daună adusă calculatorului pe care îl utilizați pentru accesarea Platformei sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe Platformă sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe Platformă.

Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a Platformei sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere (inclusiv fără limitare utilizarea sau incapacitatea de a utiliza orice componentă a acestui site pentru achiziționare sau plată), sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți.

Reclamații

Pentru orice cererii, sugestii, întrebări și reclamații cu privire la Platformă vă rugăm să ne trimiteți un email la adresa Profaidkit.ro.

Orice reclamație va fi soluționată, într-un termen de maxim 30 de zile. Lipsa unui răspuns nu angajează sub nicio formă răspunderea juridică de orice natură a Platformei.

Sunteți de acord să nu faceți publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la petreceri private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus proprietarului site-ului prin aceste acțiuni.

Proprietate intelectuală

Conținutul prezentului Platformei inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, material video, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse pe Platformă și sunt proprietatea exclusivă a Profaidkit.ro.

Este nepermisă copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe Platformă fără permisiunea expresă acordată în scris de către Profaidkit.ro.

Prin plata aferentă înscrierii la un curs sau alt serviciu oferit de Profaidkit.ro nu achiziționați dreptul de proprietate asupra acestora; dreptul de proprietate și drepturile de autor ale cursului rămân în exclusivitate ale Profaidkit.ro.

Nu aveți dreptul să utilizați  cursul și / sau materialele aferente cursului  în scopuri comerciale. Sunteți obligat să nu utilizați cursul în scopuri ilegale, ilicite sau imorale.

Orice utilizare ilegală a cursurilor comercializate pe site-ul Profaidkit.ro poate conduce la proceduri civile sau penale, judiciare sau extrajudiciare, prin intermediul titularului drepturilor respective.

Sunteți obligat să despăgubiți Profaidkit.ro de orice daune care decurg din încălcarea obligațiilor menționate anterior sau care decurg din încălcarea drepturilor proprii sau ale terților; inclusiv pierderile economice și alte astfel de consecințe. Trebuie să despăgubiți Profaidkit.ro de orice pretenții ale unor terțe părți care decurg din astfel de încălcări.

Relația Părților

Dumneavoastră și Profaidkit.ro suntem contractanți independenți și nimic din prezentul Contract nu va fi interpretat în sensul de a crea un parteneriat, o asociere în participație, o agenție, o franciză, un reprezentant de vânzări sau o relație de muncă între părți. Nu veți avea autoritatea de a face sau accepta oferte sau declarații în numele nostru. Nu veți face nici o declarație, fie pe site-ul dumneavoastră sau în alt mod, care ar contrazice nimic în această secțiune.

Publicitatea și conținutul furnizat de terți

Părți ale Conținutului Platformei pot sa fie furnizate de terțe persoane. De asemenea, în interiorul Conținutului Platformei pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Profaidkit.ro nu este responsabilă în nicio măsura asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent ca acesta este publicitar sau nu. De asemenea, Profaidkit.ro nu este responsabilă asupra conținutului paginilor la care se face trimitere din Platforma.

Forța majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 15 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelegere intervenită între Profaidkit.ro și Dumneavoastră în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea Platformei urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente.

Dispoziții finale

Profaidkit.ro își rezervă dreptul de a modifica Termenii si Condițiile. În acest sens, aceste condiții se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare. Dacă nu sunteți de acord cu modificările aduse acestor Termeni și Condiții puteți înceta utilizarea Platformei, iar, dacă aveți un cont de utilizator deschis în Platformă îl puteți șterge. Continuarea utilizării contului valorează după 30 de zile de la publicarea modificărilor reprezintă acceptul dumneavoastră a Termenilor și Condițiilor

Continuarea accesării și/sau utilizării Platformei și a Serviciilor acesteia este considerat acordul dumneavoastră cu privire la orice modificare.

Data ultimei actualizări: 19.11.2021